Seminar: Gelijke verdeling in de top! Hoe doe je dat?

“Gelijke verdeling is de brug naar gelijkwaardigheid. Wanneer deze is gebouwd kunnen generaties eroverheen”. – Ruth Sival- Groenveld

Het bestuur van stichting Women’s Gathering Foundation wil jullie enthousiast maken voor het seminar op 11 mei a.s. dat door de stichting wordt georganiseerd. Het thema is “Gelijke verdeling in de top! Hoe doe je dat? Wij hebben een mooi  programma samengesteld met 3 interessante sprekers. Zoals jullie weten is de visie van de stichting om een gelijke verdeling  tussen mannen en vrouwen in leidinggevende en toezichthoudende functies te krijgen en de missie is om vooral vrouwen toe te rusten op hun weg naar de top. Wij willen tijdens het seminar met elkaar in gesprek over concrete stappen hoe we meer vrouwen in leidinggevende en toezichthoudende functies kunnen krijgen. Waarom is het zo moeilijk om dat doel te bereiken? Ligt het aan de vrouwen, aan het systeem, aan de mannen of aan de eeuwenoude beeldvorming over de positie van vrouwen in de samenleving? Wij zijn van mening dat het om een combinatie van factoren gaat.

Wij hopen daarom veel mannen en vrouwen te zien op 11 mei a.s. om samen de uitdaging aan te gaan om verandering te brengen in onze huidige systeem van ongelijke verdeling in leidinggevende en toezichthoudende functies. Wij denken dat een andere benadering van het probleem kan helpen om verandering te bewerkstelligen en daarom introduceert de stichting WGF Life Cycle Planning (LCP): doelgericht naar de top! 

WGF LCP is een concept dat het (arbeids)leven van een vrouw indeelt in 4 fasen en door middel van onderzoek naar barrières en kansen binnen deze fasen een doelgerichte bijdrage levert aan het adequater afstemmen van de programma’s op de wensen van de vrouw. De vrouwen worden middels dit concept beter toegerust.

Uit 2 recente artikelen blijkt opnieuw dat er nog veel moet gebeuren t.a.v. de doorgroei van vrouwen op bepaalde posities in organisaties.

Het artikel in Science Guide geeft weer dat ongelijke verdeling in de top in alle sectoren voorkomt. Zelfs in de sectoren waar vrouwen oververtegenwoordigd zijn, zoals in het onderwijs en bijvoorbeeld in de Sociale en Geesteswetenschappen. In het artikel wordt op het onderzoek Equal Representation Does Not Mean Equal Opportunity: Women Academics Perceive a Thicker Glass Ceiling in Social and Behavioral Fields Than in the Natural Sciences and Economics van Universiteit Utrecht ingegaan. De onderzoekers geven aan naarmate men hoger op de carrièreladder komt vrouwen ongelijke kans maken op promotie en blijven hangen op lagere posities. Vrouwen schatten hun kansen laag in, mannen daarentegen zien deze lagere kansen niet of nauwelijks. Stichting WGF is daarom van mening dat zowel mannen als vrouwen oplossing zijn voor een gelijke verdeling en wij willen daarom ook met mannen in gesprek en meer bedrijven bereiken.

Opvallend is dat de onderzoekers ook constateerden dat vrouwen zich soms distantiëren van andere vrouwen om bij de assertieve rol van een leidinggevende te passen. Op deze manier wordt de status-quo gehandhaafd, aldus de onderzoekers. Stichting WGF onderstreept deze zienswijze en is van mening dat de toegevoegde waarde van vrouwen ligt in het vrouw zijn, zonder concessies te hoeven doen en een rol te hoeven spelen.  Dit komt terug in onze trainingen en traineeship.

In het tweede artikel in de digitale krant van het NRC Handelsblad van 25 maart jl. wordt de vraag gesteld waarom er zo weinig vrouwelijke partners op de Zuidas zijn. In de zoektocht naar antwoorden, bespreekt het NRC deze vraag met verscheidene vrouwelijke (oud) advocaten. Ondanks het feit dat al jaren meer vrouwen aan een rechtenstudie beginnen dan mannen, slagen vrouwelijke advocaten er niet in het glazenplafond te doorbreken.

Vijftien jaar geleden ondertekenden de kantoren al een intentieverklaring om meer vrouwen in de partnergroep te krijgen. De urgentie groeit: sinds dit jaar moeten grote bedrijven aan de Sociaal-Economische Raad rapporteren hoe zij zich inzetten voor een gelijkere man-vrouwverhouding aan de top en daarbij een streefcijfer noemen. Dat geldt ook voor de grootste advocatenkantoren, al hoeven zij hun cijfers pas over een tijdje te presenteren. Heeft de genderkloof in de partnergroep met de cultuur van de advocatenkantoren te maken? Het blijkt dat de Generatie GenZ veel meer de nadruk leggen op gendergelijkheid en een goede balans tussen werk en privé. Om deze nieuwe generaties tegemoet te komen, hebben zij daarom in de afgelopen jaren een aantal initiatieven genomen binnen hun organisaties, zoals diversiteit- en inclusiviteitcommissies, women in the lead workshops, young professional boards en de verruiming van ouderschapsverlof.

De vraag is of dit voldoende is. In dat kader werden 38 jonge vrouwelijke (oud) advocaten bevraagd op thema’s als werkdruk, mannencultuur, ouderschap, seksisme, angstcultuur en culturele diversiteit. Bijzonder is dat vele vrouwen anoniem hun verhaal wilden delen.