ANBI status Women’s Gathering Foundation

Women’s Gathering Foundation
06 – 14 26 18 48
info@stichting-wgf.nl
Johanniterweg 1 A, 3544ND Utrecht
KvK: 80088953
RSIN 861551321

VISIE, MISSIE EN KERNWAARDEN

Visie (waar gaan we voor):
De visie van de stichting Women’s Gathering Foundation (WGF) is een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen in topposities.

Missie (waar staan we voor):
De missie van WGF is om meer vrouwen met verschillende achtergronden naar hogere functies te laten doorgroeien.

Strategie (hoe gaan we het doen):
Om dit te realiseren ontwikkelen wij het concept WGF Life Cycle Planning: doelgericht naar de top!.

De visie van de stichting raakt ook aan de Sustainable Development Goals:
Goal 5:  Gender equality
Goal 8:  Decent work and economic growth
Goal 10: Reduced inequalities.

Kernwaarden
De kernwaarden van de stichting zijn:

  • Respecteren
  • Inspireren
  • Vertrouwen
  • Toerusten

DOELSTELLING

De doelstelling van de stichting is het

  • Informeren over de toegevoegde waarde van gender- en culturele diversiteit in topposities.
  • Agenderen van het onderwerp gender- en culturele diversiteit en inclusiviteit in de top.
  • Toerusten van vrouwen en bedrijven vanuit het concept WGF Life Cycle Planning.

De Life Cycle Planning is een op maat gemaakt programma waarin de onderdelen Training, Coaching, Mentoring, Netwerken zijn opgenomen.

 

Beloningsbeleid bestuur

Op grond van artikel 3 lid 6 van de statuten ontvangen de bestuurders van de stichting geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

BESTUUR WOMEN’S GATHERING FOUNDATION

Ruth Sival-Groenveld

Voorzitter Women’s Gathering Foundation | Eigenaar ORG Accountants B.V.| Lid Raad van Toezicht RTV Utrecht | Voorzitter auditcommissie/Member of SER Topvrouwen

Mijn motto is ‘delen = vermenigvuldigen’ (:=x). Door onze kennis, vaardigheden, ervaringen en netwerken te delen, kunnen we elkaar versterken

Vanuit deze overtuiging ben ik op 5 juni 2010 een vrouwengroep gestart, de Women’s Gathering. Deze groep bestaat uit circa 30 vrouwen met verschillende achtergronden, die 2 keer per jaar bij elkaar komen en 1 keer per jaar samen een weekend weggaan. Het doel van de Women’s Gathering is elkaar empoweren, inspireren en motiveren. Het is fantastisch om te zien hoe wij vrouwen de afgelopen jaren gegroeid zijn in onze ontwikkeling.

Constance Buyne

Bestuurslid Women’s Gathering Foundation | Programlead Start ups & Scale ups | Eigenaar Sparkles to B in business coaching

I believe that every person is born with talent”

Maya Angelou

Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mensen en organisaties is een rode draad in mijn loopbaan. Ik help graag mensen en bedrijven in beweging te krijgen om volgende groeistappen te kunnen maken. Daarin zijn voor mij een aantal waarden belangrijk: respect, gelijkwaardigheid en diversiteit. Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens, waar zijn/haar wiegje ook heeft gestaan, beschikt over een schatkist aan kwaliteiten.

Van sommige kwaliteiten ben je je bewust maar veelal blijven er kwaliteiten onbenut die wel van toegevoegde waarde zijn voor persoonlijke groei, zakelijke groei of volgende carrièrestap.In mijn rol als bestuurslid wil ik een passende en sprankelende bijdrage leveren aan het WGF gedachtegoed en haar programmering.

Myra Koomen

Lid bestuur Womens’ Gathering Foundation en zelfstandig ondernemer L’Uniko Advies

“Ye are the fruits of one tree, and the leaves of one branch. Deal ye one with another with the utmost love and harmony, with friendliness and fellowship. So powerful is the light of unity that it can illuminate the whole earth.”

“The earth is but one country, and mankind its citizens.”

Tablets of Bahá’u’lláh

Ik probeer iedere dag een steentje bij te dragen om meer eenheid in de samenleving te realiseren. In mijn werk, in mijn persoonlijke leven en als lid van het bestuur van WGF. Gelijkwaardigheid voor ieder mens, gelijke kansen voor mannen en vrouwen is de enige manier om om meer eenheid, vriendschap en harmonie te laten bloeien. Man en vrouw zijn als de vleugels van een vogel, die niet kan vliegen met maar 1 vleugel. Economische zelfstandigheid en vrijheid geldt voor man en vrouw waarmee de hele wereld ‘verlicht’ kan worden.

Astrid Belgrave

Penningmeester Women’s Gathering Foundation/ Managing Director Diaspora Consulting Group/ Lid Raad van Commissarissen Family Supporters

“We delight in the beauty of the butterfly, but rarely admit the changes it has gone through to achieve that beauty.”

Deze quote van Maya Angelo spreekt mij heel erg aan en is mede ook de reden om samen met mijn mede bestuursleden de schouders er onder te zetten en een bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen van de Women’s Gathering Foundation.

There’s always a journey that shapes us, and a process that graces us to achieve true beauty.

Onze true beauty is een maatschappij waarin mannen en vrouwen, ongeacht afkomst en kleur, bij het beklimmen van de maatschappelijke ladder, dezelfde kansen krijgen en de vrouwen die ook verzilveren. Dus meer vrouwen in management -, bestuurs- en toezichthoudende functies.

Raad van Advies WOMEN’S GATHERING FOUNDATION

Helianthe Kort

Helianthe Kort

Full professor, dr at Utrecht University of Applied Sciences Utrecht and Eindhoven University of Technology TU/e

Willem van Leeuwen

Willem van Leeuwen

Directeur CS&G Consultancy bv

Marjorie Cheng-A-June

Marjorie Cheng-A-June

Zorgcoördinator/Loopbaanbegeleider/ Coach bij ROC van Amsterdam

Arthur Adams

Arthur Adams

Arthur (1967) is a finance professional with a broad business interest but mainly active in Payments, Entrepreneurship, Innovation and Venture Capital.