De impact van overtuigingen en denkbeelden op jouw ambities

Herken je dit? “Van mijn ouders heb ik geleerd om altijd u te zeggen en geen weerwoord te geven!”,  “Als vrouw hoor je voor de kinderen en het huishouden te zorgen!”, “Ik ben er nog niet klaar voor, want ik moet nog meer leren!”, “Laat mij maar uitvoeren!”.

Ben je in een omgeving opgegroeid waar je hebt leren overleven? Of waar je hebt geleerd om te dromen? Dan kan dat invloed hebben op hoe je met overtuigingen en denkbeelden, die binnen jouw sociale omgeving heersen, omgaat.

In deze blog laat ik je zien hoe deze overtuigingen en denkbeelden jouw ambitie in de weg kunnen staan en wat je hiertegen kunt doen.

Het valt mij op dat mensen die vanuit een overlevingsmechanisme zijn opgegroeid veelal in onmogelijkheden denken (kan niet, lukt niet, is niet mogelijk, liever niet, etc.), terwijl mensen die hebben geleerd om te dromen overal mogelijkheden zien en denken vanuit het creëren van nieuwe mogelijkheden (het kan, het lukt, is mogelijk). Voor het gemak zal ik de eerste groep ‘Overlevers’ en de tweede groep ‘Dromers’ noemen.

Verschillen tussen ‘Overlevers’ en ‘Dromers’

De ‘Overlevers’ zullen de opgelegde overtuigingen en denkbeelden vasthouden om te kunnen overleven, terwijl de ‘Dromers’ gaan onderzoeken wat het oplevert.

Ik vind het boeiend om erover na te denken hoeveel invloed onze opvoeding en sociale omgeving op ons als mens, maar ook als professional, heeft. Vele overtuigingen en denkbeelden die we hebben meegekregen hebben ons gevormd tot wie we zijn geworden. Dezelfde overtuigingen en denkbeelden kunnen ons ook belemmeren om te groeien naar de positie die we ambiëren. Ik behoorde ook tot de groep ‘Overlevers’. Door bewustwording van dit mechanisme heb ik hulp gezocht bij een coach die mij hielp om vastgeroeste overtuigingen en denkbeelden te doorbreken. Ik kan nu zeggen dat ik de overstap heb gemaakt van ‘Overlever’ naar ‘Dromer’. Ik ben nog steeds gevoelig voor bepaalde overtuigingen en denkbeelden, maar doordat ik nu bewust ben kan ik ervoor kiezen om actie te ondernemen.

Wat is jouw overlevingsmechanisme?

Ik had ooit een gesprek met een vrouw die vertelde dat ze de kans kreeg om manager te worden, maar dat ze liever in de uitvoering bleef, omdat ze geen ‘gedoe’ wilde. Mijn vraag was: wat bedoel je met ‘gedoe’? Uit haar verhaal bleek dat ze opzag tegen de verantwoordelijkheid. Ze had het nog niet uitgeprobeerd, maar door haar eigen invullingen had ze al bedacht dat het niets voor haar was.

Dit is precies de denkwijze van een ‘Overlever’. “Het kan niet, het gaat niet lukken”. Het zou mooi zijn om deze vrouw te koppelen aan een ‘Dromer’ die haar kan empoweren om te geloven dat ze het wel kan of in contact te brengen met een coach die haar kan helpen. Het belangrijkste is eerst die bewustwording, dan actie wat weer kan leiden tot verandering. Als je je niet bewust bent van jouw overlevingsmechanisme, dan kan je het ook niet doorbreken.

Nog meer voorbeelden

Een andere vrouw vertelde dat ze het lastig vond om over haar carrière na te denken, omdat ze vanuit haar geloof als vrouw voor het gezin hoort te zorgen. Ze gaf aan dat ze zich steeds meer schuldig begon te voelen, omdat ze door haar werk niet altijd bij de kinderen kon zijn. Die schuldgevoelens braken haar op en deden haar besluiten om een stapje terug te doen. Een typisch voorbeeld van ingebakken overtuigingen en denkbeelden die zijn opgelegd en ons kunnen belemmeren om door te groeien.

Dan is er nog het automatisme van u zeggen, omdat het zo is geleerd.

In gesprekken met professionals geef ik aan dat ze mij mogen tutoyeren als zij dat nog niet doen. Bij sommige vrouwen zit het zo ingebakken dat het ze niet lukt om gewoon ‘je’ te zeggen.

Het is zeker niet verkeerd om u te zeggen, maar het is wel belangrijk om goed na te denken waar en wanneer je dat doet. Als professional in gesprek met een andere professional kan je al snel een ondergeschikte positie innemen door de ander steeds met u te blijven aanspreken. Het aanspreken met u kan ook afstand creëren. Denk dus goed na in welke setting je het wel en niet doet en ga dus niet vanuit een overlevingsmechanisme vasthouden aan wat je is geleerd. Overtuigingen en denkbeelden kunnen ook jouw ambitie om verder te groeien in de weg staan. Wees bewust van jouw overlevingsmechanisme en doorbreek het. Het is een mindset die doorbroken kan worden.

Kies voor verandering!

Samengevat is de boodschap dat ingebakken overtuigingen en denkbeelden ons kunnen tegenhouden om te groeien naar de positie die we ambiëren. Bewustwording hiervan is de eerste stap naar verandering. Vaak is het een mindset die ons in de weg staat. Het kan al helpen om het bespreekbaar te maken en vergeet niet dat er verschillende wegen zijn die naar succes leiden. Stichting Women’s Gathering Foundation wil je graag helpen om vanuit de bewustwording actie te ondernemen. Wil je stappen zetten, maar lukt het niet? Neem dan een besluit om in actie te komen. Wij zijn er voor vrouwen zoals jij die ambitie hebben, maar niet weten hoe om te gaan met de heersende overtuigingen en denkbeelden. Meld je aan via onze website of stuur een mail naar info@stichting-wgf.nl .

Recente artikelen


Agenda