WGF LIFE CYCLE PLANNING: doelgericht naar jouw top!

“It’s the circle of life and its move us all, through despair and hope, Through faith and love, till we find our place on the path unwinding” – Elton John

De WGF Life Cycle Planning is een op maat gemaakt concept, waarbij er rekening wordt gehouden met de verschillende fasen, waarin de vrouw zich bevindt. Het concept staat in het teken van het verbinden en versterken van ambitieuze vrouwen. Samen zorgen we ervoor dat zij belangrijke stappen kunnen én durven zetten in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Om dat te bereiken stellen we ervaren trainers, coaches, mentors, een groot netwerk en andere middelen ter beschikking. Het gaat bij WGF niet om het doorlopen van een programma, maar om het in kaart brengen van de kansen en belemmeringen in het arbeidsleven van de vrouw om daarin te faciliteren.

De vier fasen van WGF Life Cycle Planning:

  1. Opbouw- en ontwikkelfase
  2. Professionaliseringsfase
  3. Strategische fase
  4. Expertfase

In elke fase in jouw arbeidsleven ben je van toegevoegde waarde!

Elke fase kent 2 aandachtsgebieden, namelijk mentale en fysieke gezondheid en financiële gezondheid. Binnen deze aandachtsgebieden wordt per fase onderzoek gedaan naar barrières en kansen die een doelgerichte bijdrage moet leveren aan het adequater afstemmen van de programma’s op de wensen van de vrouw.

WGF Programma’s

Bij de opzet van alle programma’s wordt ons concept WGF Life Cycle Planning toegepast, waarbij de focus wordt gelegd op de fase waarin men zich bevindt. Hierdoor wordt gezorgd voor een toerusting op maat. De volgende WGF Programma’s worden aangeboden:

1. WGF Networking

Minimaal 4 keer per jaar organiseert de stichting een netwerkbijeenkomst met een thema. De netwerkbijeenkomsten zijn bedoeld om een platform te creëren waar vrouwen elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaring met elkaar kunnen delen. Er wordt veel waarde gehecht aan veiligheid, vertrouwen en verbinding.

2. WGF Leergang Toezichthouden

In de praktijk blijkt dat er een ontwikkeling gaande is dat steeds meer vrouwen toetreden tot toezichthoudende functies. Echter, die ontwikkeling gaat niet zo hard bij vrouwen met een multi-culturele achtergrond. De stichting heeft speciaal voor deze doelgroep de WGF Leergang Toezichthouden ontwikkelt om de doorstroming binnen deze doelgroep naar toezichthoudende functies te bevorderen.

3. WGF Coaching Program

Dit programma is gericht op het bieden van coaching op maat aan vrouwen die gericht willen werken aan persoonlijke ontwikkeling. Hiervoor maken wij gebruik van de expertise van vrouwen die zich als member hebben aangesloten bij de stichting.

4. WGF Research Life Cycle

De stichting wil, in samenwerking met een kennisinstituut, wetenschappelijk onderzoek laten verrichten naar de invloed van de verschillende fasen in het arbeidsleven van de vrouw op haar productiviteit. Met dit onderzoek willen we beter inzicht krijgen in de barrières en kansen in de verschillende fasen, die een belemmering kunnen vormen voor het doorgroeien naar hogere functies.

5. WGF Financing Program

De stichting vindt het belangrijk dat vrouwen financieel zelfredzaam zijn. Om dit te realiseren zijn workshops ontwikkeld op het gebied van financial literacy.

6. WGF Funding Program

De stichting wil vrouwen stimuleren om ondernemingen op te zetten of hun bestaande onderneming te doen groeien en biedt daarvoor de mogelijkheid om binnen een op te zetten fonds financiering aan te trekken.

Lees meer over de Women’s Gathering Foundation. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op of meld je aan via het aanmeldformulier.

Wil je met ons kennis maken vul hier onder dan je gegevens in: