Missie van de Stichting Women’s Gathering Foundation (WGF)

“The most effective way I know to begin with the end in mind is to develop a personal mission statement or philosophy or creed. It focused on what you want to be (character) and to do (contributions and achievements) and on the values or principles upon which being and doing are based.” – Stephen Covey

De stichting wil zich inzetten voor gelijkwaardigheid en een gelijke verdeling van de vrouwelijke en mannelijke eigenschappen binnen de leiding van bedrijven, overheid en politiek. Uit onderzoek is gebleken dat deze combinatie tot de beste resultaten leidt.
De ontwikkelingen op het gebied van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen in leidinggevende posities gaat zo langzaam dat er begin 2022 het wetsvoorstel voor de invoering van een vrouwenquotum voor beursgenoteerde bedrijven door de Tweede Kamer is aangenomen. De stichting is van mening dat deze genderdiversiteit binnen de top van bedrijven breder getrokken moet worden in de samenleving, hetgeen betekent dat o.a. ook vrouwen met een multiculturele achtergrond of met een beperking gelijke kansen krijgen.

Hoe wil de stichting haar doelen gaan bereiken?

 • Door bewustwording te creëren door het thema gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen te blijven agenderen.
 • Door organisaties en de politiek te betrekken bij een verandering van ingeslepen denkbeelden. Wij willen organisaties uitnodigen om in gesprek te gaan en desgewenst een samenwerking aan te gaan met WGF om te faciliteren in het bevorderen van doorgroei van vrouwen.
 • Door het toerusten van (ambitieuze) vrouwen.
 • Door het bieden van een netwerk, waarin vrouwen geïnspireerd kunnen worden of zelf anderen kunnen inspireren.
 • Door het doen van onderzoek naar de impact van de cyclus op het arbeidsleven van vrouwen.

Wat heeft de stichting nodig om haar doelen te bereiken?

 • Sponsors die in ruil voor naamsbekendheid de missie van de stichting willen ondersteunen.
  Members die het concept ondersteunen.
 • Ambassadeurs die de stichting willen promoten binnen hun netwerk.
 • Deelnemers die ambities hebben om hogerop te komen en lid willen worden van de stichting.
 • Werkgevers die serieus aan de slag willen met gender- en culturele diversiteit en maatschappelijk verantwoord willen ondernemen.

Wat heeft de stichting te bieden?

 • Toegang tot onze netwerkbijeenkomsten;
 • Platform om kennis en ervaring te delen;
 • Mentoring en begeleiding;
 • Training en coaching;
 • Opname in het netwerk van WGF.

MEER WETEN? MEEDOEN?

Wil je meer weten over de Women’s Gathering Foundation, ons concept WGF Life Cycle Planning, deelname of de mogelijkheden om member, sponsor of ambassadeur te worden? Neem dan telefonisch of via mail contact met ons op.

info@stichting-wgf.nl (voorzitter Ruth Sival-Groenveld)
06-14 26 18 48

Je kunt ons ook een bericht sturen via het contactformulier, dan nemen wij contact met jou op!