De natuurlijke klik bij selectieprocedures?

Hoe vaak komt het niet voor dat gezegd wordt bij het werven van mensen dat ze in de groep of team moeten passen. Voor de groepsdynamiek zou dat goed zijn en dat is begrijpelijk. Maar hoe beoordeel je of iemand die je niet kent in de groep past? In de praktijk gebeurt het vaak dat men gaat zoeken naar een natuurlijke klik. Dat bestaat voornamelijk uit dezelfde achtergrond, leefmilieu, interesses, opleidingsinstituten of studentenverenigingen. Dit is herkenbaar voor iedereen en hierin schuilt het gevaar dat mensen met een andere achtergrond, leefmilieu, interesses weinig of geen kans maken. Dit fenomeen zie je op diverse niveaus in de samenleving. Overal waar groepen worden gevormd en waar mensen worden geselecteerd zie je dit mechanisme naar voren komen en mensen zijn zich er vaak niet van bewust. Dit mechanisme heet ‘soort zoekt soort’ en het effect daarvan is het uitsluiten van ‘anders denkenden’ en/of ‘anders uitzienden’. Het is bekend (en ook wetenschappelijk bewezen) dat de kwaliteit van besluitvorming en uitvoering wordt verhoogd als groepen divers zijn samengesteld.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bij selectieprocedures niet standaard wordt uitgegaan van de natuurlijke klik?

Stichting Women’s Gathering Foundation (WGF) denkt graag mee en heeft 3 aandachtspunten geformuleerd:

 • Bewustwording: het begint bij bewustwording van ons gedrag. Het is zo normaal om te kiezen voor wat we kennen dat we niet in de gaten hebben dat we uitsluiten wat we niet kennen. Angst voor het onbekende en bedreigd voelen spelen een grote rol en dat is menselijk. We kunnen alleen verandering brengen in ons gedrag als we er bewust van zijn. Hoe word je bewust? Door jezelf vragen te stellen, erover na te denken, met anderen te praten.
   
 • Keuze maken: na bewustwording is het belangrijk om de keuze te maken om het anders te willen doen. Bij alles wat we willen bereiken is het belangrijk een keuze te maken. Vooral wanneer we een gedrag willen veranderen dan vraag het om een bewuste keuze.
   
 • Acceptatie en bereidheid: nadat we de keuze hebben gemaakt om dingen anders te doen zullen we moeten accepteren dat anderen anders denken en zullen we bereid moeten zijn om hiervoor open te staan. We zullen ons gedrag moeten aanpassen.
   
 • Waardering: door de ervaring dat het toelaten van anderen dan de mensen binnen ons peer group de kwaliteit van de groep kan verhogen ontstaat waardering voor elkaar en voor elkaars kwaliteiten.
   
 • Samenwerking: het gevoel van waardering voor elkaars kwaliteiten maakt dat er synergie ontstaat in de groep die een organisatie vooral positieve resultaten zal opleveren.


Stichting WGF wil bedrijven en organisaties helpen om het mechanisme van ‘soort zoekt soort’ te doorbreken door in gesprek te gaan en bewustwording te creëren. De doelstellingen van de stichting zijn het informeren, agenderen en toerusten. Vanuit deze doelstellingen willen wij ook dit onderwerp onder de aandacht brengen en helpen bijdragen aan concrete stappen om tot verandering te komen. De stichting wil daarom niet alleen vrouwen toerusten, maar ook de mannen waarmee de vrouwen moeten samenwerken. Het streven is naar een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen in leidinggevende en toezichthoudende functies en dan is het belangrijk om de bovengenoemde aandachtspunten in ogenschouw te nemen.

Stichting WGF wil graag met bedrijven in gesprek om dit onderwerp te agenderen. Ben je een leider in het bedrijf en vind je dit interessant neem dan contact op. www.stichting-wgf.nl .

Recente artikelen


Agenda