Impact vanuit een positieve mindset

Het is zo belangrijk om positief en liefdevol te denken over elkaar. Een negatieve mindset beperkt ons in onze groei, maar kan ook anderen beperken, bijvoorbeeld onze kinderen. Ik wil mijn kinderen leren dromen en niet leren overleven (dat hebben mijn voorouders moeten doen). Dromen biedt perspectief vanuit een positieve mindset (vertrouwen, kansen, mogelijkheden, excelleren). Overleven ontstaat vanuit een negatieve mindset (strijd, angst, bedreiging, wantrouwen, onmogelijkheden). Ik heb geleerd om vanuit de overlevingsmodus over te gaan in de droommodus, te geloven en vertrouwen op de talenten die ik van God heb gekregen. Ik wil vooral vrouwen, jong en oud, inspireren om te vertrouwen en geloven in wie ze zijn. Je bent waardevol en laat je niet aanpraten dat je niet goed genoeg bent. Ook niet door je eigen gedachten. Het helpt om in gesprek te gaan met anderen die je kunnen inspireren. Mijn motto is :=x (vermenigvuldigen).

Ik wil mij inzetten voor gelijkwaardigheid door dit onderwerp te blijven agenderen en gebruik te maken van mijn talenten om anderen te inspireren. Wij kunnen met elkaar ervoor zorgen dat mensen gelijk behandeld worden, gelijke kansen krijgen. Daarom is het belangrijk dat op posities waar beslissingen worden genomen een diverse samenstelling te zien is. Er zijn nog te veel individuele verhalen van professionals, met een multiculturele achtergrond of vanwege het ‘vrouw-zijn’, die afgewezen worden voor een leidinggevende of bestuursfunctie of lager beloond worden. De angst van de gevestigde orde om andersdenkenden en/of anders ‘uitzienden’ toe te laten wordt steeds weer bevestigd. Het is begrijpelijk dat het prettig is om te schakelen met gelijkgestemden, maar dat kan ook met iemand die er anders uitziet of die een ander achtergrond heeft. Zie het als een verrijking en niet als een bedreiging.

Verandering begint bij bewustwording en bewustwording kan tot actie leiden en dat moeten we zelf initiëren. Wij kunnen de denkbeelden in de gedachten van mensen niet veranderen. Het is niet door kracht of geweld, maar door liefdevol aandacht te blijven besteden aan dit onderwerp geloof ik dat we een toekomst kunnen creëren waarin iedereen de ruimte en kans krijgt om haar of zijn kwaliteiten te kunnen laten zien. Daardoor zullen de negatieve beeldvormingen die er heersen langzaam vervagen, want men zegt ‘zien doet geloven’. Laten we ervoor zorgen dat #diversiteit en #inclusiviteit geen loze woorden blijven of mooie PR stunts. Vanuit Stichting WGF willen we een start maken met die bewustwording en komen we in actie om vrouwen te helpen naar hogere functies. Wij willen graag de krachten bundelen. www.stichting-WGF.NL.

Recente artikelen


Agenda