Aandeel vrouwen in top stijgt te weinig en te langzaam

Accountant, het NBA-platform voor accountants en financials publiceerde deze maand een artikel met de kop ‘Aandeel vrouwen in top stijgt te weinig en te langzaam’. In het artikel staat dat uit de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020 blijkt dat de aanwas van vrouwen in de laag onder de top ook nog niet genoeg op gang gekomen is. En uit die laag worden vrouwen juist geselecteerd voor topfuncties. Vrouwen blijken aanzienlijk meer obstakels op hun carrièrepad te moeten overwinnen. WGF probeert deze obstakels weg te nemen door vrouwen met welke culturele achtergrond dan ook een netwerk, een mentor en training aan te bieden en hen te helpen de volgende stap te maken.

Je vindt het hele artikel ‘Aandeel vrouwen in de top stijgt te weinig en te langzaam’ op Accountant, het NBA-platform voor accountants en financials.

Lees het hele artikel op de site van de Accountant: https://www.accountant.nl/nieuws/2021/1/aandeel-vrouwen-in-top-stijgt-te-weinig-en-te-langzaam/

Recente artikelen


Agenda